Sáng ngày 15/10/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tự kiểm tra, đánh giá trung tâm học tập cộng đồng và cộng đồng học tập cấp xã năm 2021.
 01/08/21  Tin giáo dục  1066
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú vừa phối hợp cùng Viettel An Giang tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp, trực tuyến năm học 2021 – 2022 cho hơn 200 giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.